Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya åtgärder mot spridningen av Covid-19 som träder i kraft 23 december kommer EMS tillsvidare att:

* Inte tillåta möten i våra lokaler
* Inte tillåta samarbetspartners på EMS eller i studios
* Införa munskyddstvång i EMS gemensamma utrymmen och med tekniker i studio

Regler om handhygien och social distansering gäller som tidigare.
Mer information om Folkhälsomyndighetens nya åtgärder finns här: https://is.gd/dKR1kRDue to the Swedish Public Health Agency's new measures agains the spread of Covid-19, which enter into force on 23 December, EMS will

• Not allow meetings on our premises
• Not allow studio collaborators at EMS 
• Ask that a face mask be used in EMS common areas, or when working with an EMS studio assistant in the studios

Rules on hygiene and social distancing apply as before.
More information on the Swedish Public Health Agency's new measures can be found here: https://is.gd/dKR1kR

Verksamheten i Elektronmusikstudion EMS återupptas från och med den 1 september 2021.

I och med att studion öppnar igen har vi infört nya riktlinjer med syfte att hålla nere beläggningen och på så vis bidra till att minska smittspridningen. 
Riktlinjerna mejlas ut separat till studions användare.

Under september kommer även information rörande ombokningar av internationella gäster att skickas ut per mejl till berörda tonsättare.
Möjligheten att söka till Artist in Residence program skjuts upp tills vidare.

För frågor kontakta:

Vi önskar alla EMS’ användare välkomna tillbaka inför hösten 2021!
 1 2

Elektronmusikstudion EMS will reopen from September 1, 2021.

In conjunction with the reopening of the studio we have added some new guidelines to lower the studio usage and thus help reduce contagion.
The new guidelines is sent by e-mail to the studio users.

During September, information regarding rescheduling of international residences will be sent by e-mail to those concerned.
Call for applications to Artist in Residence program is closed until further notice.

If any questions contact: 

We wish all EMS’ users welcome back to the studio!

 

Förlängd stängning av EMS studiorEMS is temporarily closed Facebook

Elektronmusikstudion EMS kommer att hålla fortsatt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset i Stockholmsregionen. Stängningen är en förebyggande åtgärd för att motverka smittspridning. 

Beslutet har fattats av generaldirektören för Musikverket, den myndighet där EMS ingår. Musikverket följer utvecklingen och vi återkommer med ytterligare information om återöppning så snart det är möjligt. Vid frågor kontakta:

 

Extended closure of EMS studios

Elektronmusikstudion EMS will continue to be closed due to the public Health Agency of Sweden's general advice on the coronavirus in the Stockholm region. The closure is a preventive measure to counteract the spread of infection. 

The decision has been made by the Director General of the Swedish Performing Arts Agency, the authority to which EMS belongs. The Swedish Performing Arts Agency monitors developments and will come back with information on the reopening as soon as possible. If you have any questions, please contact:

 

 

Som tidigare meddelats avled tonsättaren Tommy Zwedberg den 19 januari i år efter en längre tids sjukdom.

Läs gärna kollegan André Chinis fina minnestext på Föreningen Svenska Tonsättares hemsida.

https://fst.se/artikel/till-minne-av-tommy-zwedberg

foto Johan Ljungström Sveriges Radio beskuren web

Det är med stor sorg vi nåtts av beskedet att tonsättaren Anders Blomqvist avlidit efter en tids sjukdom. Anders Blomqvist föddes 1956 och skulle redan som ung högstadielev från Uppsala komma att besöka Elektronmusikstudion EMS lokaler på Kungsgatan 8 i Stockholm. Intrycken från studiebesöket skulle bli en avgörande startpunkt för ett livslångt engagemang som tonsättare och vapendragare för den elektroakustiska musiken. Några år efter besöket sökte han sig till EMS där han började studera elektronmusik för Lars-Gunnar Bodin och Rolf Enström. Han skulle själv komma att tjänstgöra i ett flertal olika roller och många av dagens tonsättare har mött honom som entusiasmerande lärare eller har på annat sätt fått ta del av hans kunnande och yrkesskicklighet. Som tonsättare framhävde han aldrig sig själv men efterlämnade en sparsmakad verkkatalog med unika elektronmusikkompositioner. Samarbeten med Josef Doukkali ledde till flera bildspel som räknas till några av genrens verkliga klassiker. Anders Blomqvist skulle också tidigt bilda ett livslångt arbetslag med kollegan Åke Parmerud, ett samarbete som skulle få avgörande betydelse för elektronmusikens geografiska spridning i Sverige.

Göran Bergendal beskrev Anders Blomqvist som "rikskänd som en positiv, skicklig och självuppoffrande allt-i-allo för en hel genre”. Anders Blomqvist hade en förmåga att i alla lägen smitta omgivningen med energi, han lärde oss att aldrig ge upp och att hålla publiken i fokus.

Anders Blomqvist lämnar efter sig ett stort tomrum men ett tomrum som alltid kommer att lysa av hans varma leende och goda humör hos alla som minns honom personligen och särskilt oss som fick åtnjuta privilegiet att jobba vid hans sida. För en yngre generation kommer hans musik för alltid att finnas kvar som ett monument över en livsgärning i musikens tjänst.

Mats Lindström, Studiochef EMS

 

Foto: Johan Ljungström, Sveriges Radio 

 

 

 

 

EMS is temporarily closed Facebook

Förlängd stängning av EMS studior

Elektronmusikstudion EMS kommer att hålla fortsatt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset i Stockholmsregionen. Stängningen är en förebyggande åtgärd för att motverka smittspridning. Vi planerar att öppna igen efter jul- och nyårshelgerna förutsatt att situationen tillåter det.

Beslutet har fattats av generaldirektören för Musikverket, den myndighet där EMS ingår. Musikverket följer utvecklingen och vi återkommer med ytterligare information om återöppning så snart det är möjligt. Vid frågor kontakta:Extended closure of EMS studios

Elektronmusikstudion EMS will continue to be closed due to the public Health Agency of Sweden's general advice on the coronavirus in the Stockholm region. The closure is a preventive measure to counteract the spread of infection. For the time being the studio is closed until after the Christmas and New Year holidays, but this period might be extended depending on how the situation develops.

The decision has been made by the Director General of the Swedish Performing Arts Agency, the authority to which EMS belongs. The Swedish Performing Arts Agency monitors developments and will come back with information on the reopening as soon as possible. If you have any questions, please contact:

 

Verksamheten i Elektronmusikstudion EMS återupptas för tonsättare baserade i Sverige från och med den 17 augusti 2020. EMS öppnar för internationella residens från och med den 1 september.

I och med att studion öppnar igen har vi infört nya riktlinjer med syfte att hålla nere beläggningen och på så vis bidra till att minska smittspridningen. Riktlinjerna mejlas ut till studions användare separat.


Vi önskar alla EMS’ användare välkomna tillbaka inför hösten 2020! 

Elektronmusikstudion EMS has reopened for composers based in Sweden starting August 17 2020.
EMS will reopen for International Residencies on September 1st. 

In conjunction with the reopening of the studio we have added some new guidelines to lower the studio usage and thus help reduce contagion. The new guidelines have been sent by mail to the studio users.

We wish all EMS’ users welcome back to the studio!

Verksamheten i Elektronmusikstudion EMS studior håller fortsatt stängt till och med 16 augusti med anledning av det pågående utbrottet av Covid-19. 

EMS öppnar för internationella residens 1 september.

Beslutet har fattats av generaldirektören för Musikverket, den myndighet där EMS ingår. Musikverket följer utvecklingen och vi återkommer med information i samband med återöppningen. 

Vi önskar alla EMS’ användare en skön sommar! 

Elektronmusikstudion EMS will remain closed until August 16 due to the ongoing outbreak of Covid-19. 

EMS will reopen for International Residencies on 1 September. 

The decision has been made by the Director General of the Swedish Performing Arts Agency, the authority to which EMS belongs.

The Swedish Performing Arts Agency monitors developments and will come back with more information in connection with the reopening. 

We wish all EMS’ users an enjoyable summer!

EMS is temporarily closed Facebook

EMS is partaking in Between 2019 - Festival for Art, Science and Technology arranged at the Royal Collage of Music. The festival program is full of concerts, workshops and presentations including a concert featuring the EMS staff on Tuesday 12 November and a presentation by EMS studio director Mats Lindström on Wednesday 13 November. 

between

Have a look at the full program and additional information about the festival here: https://between2019.org/

Please note that the festival is free but that you have to book individual tickets for each event here.

Många har önskat att vi ska ta upp detta igen och nu är det dags att dra igång! Alla som är intresserade av att bygga, modifiera eller reparera syntar och andra musikmaskiner är varmt välkomna till oss på EMS för DIY-häng! Vi har öppet mellan klockan 18.00 och 21.00 och adressen är EMS, Söder Mälarstrand 61, Stockholm. Ingen föranmälan behövs. Ta gärna med egna byggen, scheman och skisser. Lödkolvar och vanliga verktyg finns att låna. Har ni några frågor så maila:  och märk mailet "DIY". 

Anyone interested in building, modifying or repairing synths and other music machines are welcome to join us at EMS for a DIY hang out. We are open btw 6-9 pm and the address is EMS, Söder Mälarstrand 61, Stockholm. No registration is required. Please bring your own projects, schemes and sketches. Soldering irons and tools can be borrowed. If you have any questions, please email:  and mark the email "DIY".


DIY

 

ABF presenterar ny studiecirkel i samarbete med föreningen KVAST - kvinnlig anhopning av svenska tonsättare.
Den avslutande cirkelträffen äger rum på Elektronmusikstudion med studiebesök och tonsättarmöten.

 

Rum för kvinnors musikskapande

 
Innehåll

Hur har förutsättningarna för kvinnors musikskapande sett ut genom historien? Var, när och hur fick de plats för eget skapande och på vilket sätt mottogs detta, eller mottogs det inte, i det offentliga rummet. Från Hildegard av Bingen till nutid gör vi nedslag i tid och rum för att utforska detta. Med fokus på västerländsk konstmusik och genom läsande, diskussioner, musiklyssnande och studiebesök fördjupar vi oss i ämnet med syftet att försöka förstå varför kvinnors musik än idag är en så liten del av den musik som spelas på världens konstmusikscener.

 

Upplägg
Studiecirkeln bjuder bland annat på:

  • Föreläsningar av prof emerita Eva Öhrström, historikern Wolfgang Undorf (Unconscious gender gap), Lena Haag, Christina Larsson Malmberg från Operabyrån och Ditte Hammar från Den andra Opern, m.fl
  • Konserter med Malvakvartetten, Alva Press, Stefan Lindgren.
  • Studiebesök på Hallwyllska museet, Musikaliska och på Elektronmusikstudion, EMS.

Startdatum: 17/9
Veckodagar: Tisdag
Tidpunkt: 18:00 - 20:30
Antal tillfällen: 5
Huvudledare: Ann-Christin Högnabba
Arrangemangsnummer: 465466
Plats: ABF-Huset -ABF-Huset (ej Fastställd Lokal)
 

Läs mer och anmäl dig här: https://abfstockholm.se/kurs/nyhet-rum-for-kvinnors-musikskapande

 
 
Date: Wednesday 21 August 2019
Time: 18.00-21.00
Location: Elektronmusikstudion EMS, Söder Mälarstrand 61, Stockholm
Teacher: Bridget Ferrill
Come build the Anglerfish drone synth in a workshop lead by the designer of the synth, Bridget Ferrill. She’ll guide you through the whole assembly and soldering process, plus explain how the circuit works. Anglerfish is a 6 square oscillator noise and dronemaker for experimental and drony sounds. Use the light controls with the built-in LED or use an external torch to modulate the pitch.
This DIY Kit is suitable for beginner solderers. Anglerfish is the first self-released DIY Kit by Common Ground, designed by Bridget Ferrill.
You'll get the synth kit and everything you need to build it at EMS (soldering irons, wire cutters, solder).
Note; Reservation and payment is accepted ONLY directly through Common Ground. Reserve your spot and pay here:
https://commonground.community/product/angler_stockholm/ 
https://www.facebook.com/events/2256339454676356/