Since 1964, Elektronmusikstudion EMS is the centre for Swedish electroacoustic music and sound-art. EMS is run as a part of Statens musikverk (National Collections of Music, Theatre and Dance). EMS mission is according to Ordinance SFS 2021:1275 with instructions for Musikverket to: "provide studios to professional composers and sound artists in the field of electroacoustic music and sound art for production, development work and educational activities.”

Besides making professional studios available for the production of electroacoustic music and sound art, EMS' aim is to support artistic development of electroacoustic music and its integration within other artistic areas. EMS represents electroacoustic music from Sweden in various international contexts and sees as one of its main tasks to act as an informer, both nationally and internationally. International composers regularly come to EMS to work and may be granted a working period by submitting an Artist in Residence application

 

Sedan 1964 är Elektronmusikstudion EMS centrum för svensk elektroakustisk musik och ljudkonst. EMS drivs som en del av Statens musikverk. EMS uppdrag är enligt förordning SFS 2021:1275 med instruktion för Statens Musikverk att: "upplåta studior åt professionella tonsättare och ljudkonstnärer inom den elektroakustiska musiken och ljudkonsten för produktion, utvecklingsarbete och utbildningsverksamhet." 

Förutom att göra professionella studior tillgängliga för produktion av elektroakustisk musik och ljudkonst, är EMS mål att stödja den konstnärliga utvecklingen av elektroakustisk musik och dess integration inom andra konstnärliga områden. EMS representerar elektroakustisk musik från Sverige i olika internationella sammanhang och ser som en av sina huvuduppgifter att agera informatör, både nationellt och internationellt. Utländska tonsättare kommer regelbundet till EMS för att arbeta och kan beviljas en residensperiod genom att ansöka via hemsidan https://www.elektronmusikstudion.se/work/artist-in-residence