EMS is temporarily closed Facebook

Förlängd stängning av EMS studior

Elektronmusikstudion EMS kommer att hålla fortsatt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset i Stockholmsregionen. Stängningen är en förebyggande åtgärd för att motverka smittspridning. Vi planerar att öppna igen efter jul- och nyårshelgerna förutsatt att situationen tillåter det.

Beslutet har fattats av generaldirektören för Musikverket, den myndighet där EMS ingår. Musikverket följer utvecklingen och vi återkommer med ytterligare information om återöppning så snart det är möjligt. Vid frågor kontakta: info@elektronmusikstudion.seExtended closure of EMS studios

Elektronmusikstudion EMS will continue to be closed due to the public Health Agency of Sweden's general advice on the coronavirus in the Stockholm region. The closure is a preventive measure to counteract the spread of infection. For the time being the studio is closed until after the Christmas and New Year holidays, but this period might be extended depending on how the situation develops.

The decision has been made by the Director General of the Swedish Performing Arts Agency, the authority to which EMS belongs. The Swedish Performing Arts Agency monitors developments and will come back with information on the reopening as soon as possible. If you have any questions, please contact:info@elektronmusikstudion.se

 

Verksamheten i Elektronmusikstudion EMS återupptas för tonsättare baserade i Sverige från och med den 17 augusti 2020. EMS öppnar för internationella residens från och med den 1 september.

I och med att studion öppnar igen har vi infört nya riktlinjer med syfte att hålla nere beläggningen och på så vis bidra till att minska smittspridningen. Riktlinjerna mejlas ut till studions användare separat.


Vi önskar alla EMS’ användare välkomna tillbaka inför hösten 2020! 

Elektronmusikstudion EMS has reopened for composers based in Sweden starting August 17 2020.
EMS will reopen for International Residencies on September 1st. 

In conjunction with the reopening of the studio we have added some new guidelines to lower the studio usage and thus help reduce contagion. The new guidelines have been sent by mail to the studio users.

We wish all EMS’ users welcome back to the studio!

Verksamheten i Elektronmusikstudion EMS studior håller fortsatt stängt till och med 16 augusti med anledning av det pågående utbrottet av Covid-19. 

EMS öppnar för internationella residens 1 september.

Beslutet har fattats av generaldirektören för Musikverket, den myndighet där EMS ingår. Musikverket följer utvecklingen och vi återkommer med information i samband med återöppningen. 

Vi önskar alla EMS’ användare en skön sommar! 

Elektronmusikstudion EMS will remain closed until August 16 due to the ongoing outbreak of Covid-19. 

EMS will reopen for International Residencies on 1 September. 

The decision has been made by the Director General of the Swedish Performing Arts Agency, the authority to which EMS belongs.

The Swedish Performing Arts Agency monitors developments and will come back with more information in connection with the reopening. 

We wish all EMS’ users an enjoyable summer!

EMS is temporarily closed Facebook

EMS is partaking in Between 2019 - Festival for Art, Science and Technology arranged at the Royal Collage of Music. The festival program is full of concerts, workshops and presentations including a concert featuring the EMS staff on Tuesday 12 November and a presentation by EMS studio director Mats Lindström on Wednesday 13 November. 

between

Have a look at the full program and additional information about the festival here: https://between2019.org/

Please note that the festival is free but that you have to book individual tickets for each event here.

Många har önskat att vi ska ta upp detta igen och nu är det dags att dra igång! Alla som är intresserade av att bygga, modifiera eller reparera syntar och andra musikmaskiner är varmt välkomna till oss på EMS för DIY-häng! Vi har öppet mellan klockan 18.00 och 21.00 och adressen är EMS, Söder Mälarstrand 61, Stockholm. Ingen föranmälan behövs. Ta gärna med egna byggen, scheman och skisser. Lödkolvar och vanliga verktyg finns att låna. Har ni några frågor så maila: teknik@elektronmusikstudion.se och märk mailet "DIY". 

Anyone interested in building, modifying or repairing synths and other music machines are welcome to join us at EMS for a DIY hang out. We are open btw 6-9 pm and the address is EMS, Söder Mälarstrand 61, Stockholm. No registration is required. Please bring your own projects, schemes and sketches. Soldering irons and tools can be borrowed. If you have any questions, please email: teknik@elektronmusikstudion.se and mark the email "DIY".


DIY

 

ABF presenterar ny studiecirkel i samarbete med föreningen KVAST - kvinnlig anhopning av svenska tonsättare.
Den avslutande cirkelträffen äger rum på Elektronmusikstudion med studiebesök och tonsättarmöten.

 

Rum för kvinnors musikskapande

 
Innehåll

Hur har förutsättningarna för kvinnors musikskapande sett ut genom historien? Var, när och hur fick de plats för eget skapande och på vilket sätt mottogs detta, eller mottogs det inte, i det offentliga rummet. Från Hildegard av Bingen till nutid gör vi nedslag i tid och rum för att utforska detta. Med fokus på västerländsk konstmusik och genom läsande, diskussioner, musiklyssnande och studiebesök fördjupar vi oss i ämnet med syftet att försöka förstå varför kvinnors musik än idag är en så liten del av den musik som spelas på världens konstmusikscener.

 

Upplägg
Studiecirkeln bjuder bland annat på:

  • Föreläsningar av prof emerita Eva Öhrström, historikern Wolfgang Undorf (Unconscious gender gap), Lena Haag, Christina Larsson Malmberg från Operabyrån och Ditte Hammar från Den andra Opern, m.fl
  • Konserter med Malvakvartetten, Alva Press, Stefan Lindgren.
  • Studiebesök på Hallwyllska museet, Musikaliska och på Elektronmusikstudion, EMS.

Startdatum: 17/9
Veckodagar: Tisdag
Tidpunkt: 18:00 - 20:30
Antal tillfällen: 5
Huvudledare: Ann-Christin Högnabba
Arrangemangsnummer: 465466
Plats: ABF-Huset -ABF-Huset (ej Fastställd Lokal)
 

Läs mer och anmäl dig här: https://abfstockholm.se/kurs/nyhet-rum-for-kvinnors-musikskapande

 
 
Date: Wednesday 21 August 2019
Time: 18.00-21.00
Location: Elektronmusikstudion EMS, Söder Mälarstrand 61, Stockholm
Teacher: Bridget Ferrill
Come build the Anglerfish drone synth in a workshop lead by the designer of the synth, Bridget Ferrill. She’ll guide you through the whole assembly and soldering process, plus explain how the circuit works. Anglerfish is a 6 square oscillator noise and dronemaker for experimental and drony sounds. Use the light controls with the built-in LED or use an external torch to modulate the pitch.
This DIY Kit is suitable for beginner solderers. Anglerfish is the first self-released DIY Kit by Common Ground, designed by Bridget Ferrill.
You'll get the synth kit and everything you need to build it at EMS (soldering irons, wire cutters, solder).
Note; Reservation and payment is accepted ONLY directly through Common Ground. Reserve your spot and pay here:
https://commonground.community/product/angler_stockholm/ 
https://www.facebook.com/events/2256339454676356/

Vem Kan Bli Producents producentprogram är en åtta månader lång kurs i musikproduktion som riktar sig till kvinnor och transpersoner.
I Stockholm är programmet inne på sitt fjärde år, och under 2018 startades två kortare versioner av programmet även i Malmö och Göteborg.
Vem kan bli producent drivs i Riksorganisationen Popkollos regi och vänder sig till deltagare från 18 år och uppåt.

Producentprogrammet syftar till att tillgängliggöra teknik, kunskap, lokaler och kontaktnät för en underrepresenterad grupp inom musikbranschen.
Under kursens gång lär sig deltagarna allt från inspelning, mixning och mastering, till ellära, branschkunskap och workflow.

På EMS jobbar vi främst med syntes under delmomentet som vi kallar för Analoga Signalvägar och Ellära, vilket sker halvvägs genom kursen.

Det går inte att anmäla sig till kursen via EMS. För mer information om framtida kurser gå till https://www.vemkanbliproducent.com

==============================================================================================================

Vem Kan Bli Producents producer program is an eight-month course in music production aimed at women and transgender people
from the age 18 and up.  In Stockholm, the program is in its fourth year, and in 2018 two shorter versions of the program were also started
in Malmö and Gothenburg. Vem Kan Bli Producent is a part of the organization Popkollo.
 
The producer program aims to make technology, knowledge, premises and contact networks accessible for an underrepresented
group in the music industry. During the course, the participants learn everything from recording, mixing and mastering, basic electronics,
knowledge of the industry and workflow.

At EMS, we mainly work with synthesis during the sub-module, which we call Analouge Signals and Basic Electronics, which takes
place halfway through the course.
 
It is not possible to register for the course via EMS. For more information on future courses go to https://www.vemkanbliproducent.com
 

VKBP Logo Svart95 PRINT.jpg

Vem Kan Bli Producents producentprogram är en åtta månader lång kurs i musikproduktion som riktar sig till kvinnor och transpersoner.
I Stockholm är programmet inne på sitt fjärde år, och under 2018 startades två kortare versioner av programmet även i Malmö och Göteborg.
Vem kan bli producent drivs i Riksorganisationen Popkollos regi och vänder sig till deltagare från 18 år och uppåt.

Producentprogrammet syftar till att tillgängliggöra teknik, kunskap, lokaler och kontaktnät för en underrepresenterad grupp inom musikbranschen.
Under kursens gång lär sig deltagarna allt från inspelning, mixning och mastering, till ellära, branschkunskap och workflow.

På EMS jobbar vi främst med syntes under delmomentet som vi kallar för Analoga Signalvägar och Ellära, vilket sker halvvägs genom kursen.

Det går inte att anmäla sig till kursen via EMS. För mer information om framtida kurser gå till https://www.vemkanbliproducent.com

==============================================================================================================

Vem Kan Bli Producents producer program is an eight-month course in music production aimed at women and transgender people
from the age 18 and up.  In Stockholm, the program is in its fourth year, and in 2018 two shorter versions of the program were also started
in Malmö and Gothenburg. Vem Kan Bli Producent is a part of the organization Popkollo.
 
The producer program aims to make technology, knowledge, premises and contact networks accessible for an underrepresented
group in the music industry. During the course, the participants learn everything from recording, mixing and mastering, basic electronics,
knowledge of the industry and workflow.

At EMS, we mainly work with synthesis during the sub-module, which we call Analouge Signals and Basic Electronics, which takes
place halfway through the course.
 
It is not possible to register for the course via EMS. For more information on future courses go to https://www.vemkanbliproducent.com

VKBP Logo Svart95 PRINT.jpg

Build a digital wavetable synth and printed circuit board artwork in a workshop with Dirty Electronics and Max Wainwright.

Date and Time: Sat 19 May 2018at 14:00 – 17:00 

Cost: 300 SEK

Email: m@maxwainwright.com to join workshop


Calling all activists, sound artists, and pseudo philosophers. Individual political texts, protests and manifesto will be written to EEPROM of a chip on an artwork printed circuit board. The text determines which programs are available and in which order they are read. Controls are a singular button, microphone and touch.

https://vimeo.com/260833054

dirtyelectronics.org

maxwainwright.com

57mm print.jpg

 
This presentation includes a lecture, “Body as Instrument” and a performance of three short pieces for muscle-music interface, Le Loup, Lifting, and Myogram.
 
The presentation will be held at EMS on Thursday 24 May at 19.00-20.30.

Body as instrument
The talk considers the human body as musical instrument. To do so, we look at the use of physiological signals, notably the electromyogram, as a way to capture the gestural intention and effort of the performer. The use of biomedical technologies as computer interfaces, however, do not automatically comprise a musical instrument. To imagine a system that affords expressive musical performance, we will think about the notion of the “instrument”, and contrast it with concepts of the “tool” predominant in our technoculture.
 
Le Loup Lifting Myogram
In the performance the instrument captures electromyogram (EMG) signals reflecting muscle tension. The system renders as musical instrument the performer’s own body, allowing him to articulate sound through concentrated gesture. The sources are natural and synthetic sounds, and sounds of the body.
In Le Loup, howling wolves are stretched and sculpted. In Lifting whistling oscillators modulated. In Myogram, a direct sonification of muscle cell action potentials is heard as a stochastic pulse train reflecting limb activity and feed resonators and filters. The work is the result of the MetaGesture Music project, which was supported by the European Research Council (FP7-283771). 

Atau Tanaka's first inspirations came upon meeting John Cage during his Norton Lectures and would go to on re-create Cage’s Variations VII with Matt Wand and :zoviet*france:. In the 90’s he formed Sensorband with Zbigniew Karkowski and Edwin van der Heide. His work has been presented at Ars Electronica, SFMOMA, Eyebeam, V2, NTT-ICC, and ZKM. He has worked at IRCAM, Artistic Co-Director of STEIM Amsterdam, and researcher at Sony Computer Science Laboratory (CSL).  He is Professor of Media Computing at Goldsmiths, University of London.
 
Atau Tanaka
 
Photo: Martin Delaney
 
 
 
 
Detta är en synth DIY-träff för de som är intreserrade av att bygga sin egen Serge-synth med kitet från http://www.73-75.com/ 
Efter den uppskattade introträffen som hölls i november fokuserar vi denna gång på montering och trimning av bygget men det går så klart även att komma förbi och titta, testa och ställa frågor även om ni inte har börjat bygga än. Jon kommer att ha med några kit även denna gång. 

Tiderna är drop in mellan 18-21.00, Adress: EMS, Söder Mälarstrand 61.

Vi planerar fler träffar i framtiden om ni missar denna på grund av kort varsel, nästa hålls 28 februari. 
Evenemanget presenteras av Jon från 73-75.com och EMS.
 
Välkomna!

========================================================================================================================

This is a DIY event for people interested in building a Serge synthesizer using the kit from http://www.73-75.com/
After a highly appreciated introduction evening in November we continue with a focus on the final assembly and trimming of the kit.
You can of course come and just ask questions, and try the kit out even if you have not yet started building and just want to know more. 
Jon will bring a couple of kits.

The time for the meeting is drop in between 18-21, Address: EMS, Söder Mälarstrand 6.

We are planning to host more of these events if you missed this due to this late announcement, the next one is on the 28th February, same time.
The DIY is Presented by Jon from 73-75.com and EMS.
 
Welcome!

fil 2018 02 02 10 16 20