Sedan 1960 har Elektronmusikstudion bedrivit omfattande kursverksamhet i form av introduktionskurser, fortbildningskurser och enskilda workshops.
Våra kurser vänder sig till dig som vill lära dig att skapa elektroakustisk musik och ljudkonst. Kurserna ger introduktion till den elektroakustiska musikens historia, repertoar, estetik samt teknisk och musikalisk kännedom.