foto Johan Ljungström Sveriges Radio beskuren web

Det är med stor sorg vi nåtts av beskedet att tonsättaren Anders Blomqvist avlidit efter en tids sjukdom. Anders Blomqvist föddes 1956 och skulle redan som ung högstadielev från Uppsala komma att besöka Elektronmusikstudion EMS lokaler på Kungsgatan 8 i Stockholm. Intrycken från studiebesöket skulle bli en avgörande startpunkt för ett livslångt engagemang som tonsättare och vapendragare för den elektroakustiska musiken. Några år efter besöket sökte han sig till EMS där han började studera elektronmusik för Lars-Gunnar Bodin och Rolf Enström. Han skulle själv komma att tjänstgöra i ett flertal olika roller och många av dagens tonsättare har mött honom som entusiasmerande lärare eller har på annat sätt fått ta del av hans kunnande och yrkesskicklighet. Som tonsättare framhävde han aldrig sig själv men efterlämnade en sparsmakad verkkatalog med unika elektronmusikkompositioner. Samarbeten med Josef Doukkali ledde till flera bildspel som räknas till några av genrens verkliga klassiker. Anders Blomqvist skulle också tidigt bilda ett livslångt arbetslag med kollegan Åke Parmerud, ett samarbete som skulle få avgörande betydelse för elektronmusikens geografiska spridning i Sverige.

Göran Bergendal beskrev Anders Blomqvist som "rikskänd som en positiv, skicklig och självuppoffrande allt-i-allo för en hel genre”. Anders Blomqvist hade en förmåga att i alla lägen smitta omgivningen med energi, han lärde oss att aldrig ge upp och att hålla publiken i fokus.

Anders Blomqvist lämnar efter sig ett stort tomrum men ett tomrum som alltid kommer att lysa av hans varma leende och goda humör hos alla som minns honom personligen och särskilt oss som fick åtnjuta privilegiet att jobba vid hans sida. För en yngre generation kommer hans musik för alltid att finnas kvar som ett monument över en livsgärning i musikens tjänst.

Mats Lindström, Studiochef EMS

 

Foto: Johan Ljungström, Sveriges Radio