EMS Artist in Residence program

EMS Artist in Residence program is available to professional composers and sound artists in the field of electroacoustic music and sound art based outside Sweden. The application form is only available during the application period. 
Next call for applications to the AiR program will open in Autumn 2024.

EMS Artist in Residence-program är tillgängligt för professionella tonsättare och ljudkonstnärer inom den elektroakustiska musiken och ljudkonsten baserade utanför Sverige. Ansökningsformuläret är endast tillgängligt under ansökningsperioden. 
Nästa ansökningsperiod öppnar hösten 2024.  


Ansökan för tonsättare bosatta i Sverige/Application for composers resident in Sweden

Professionella tonsättare bosatta i Sverige kan ansöka om att arbeta i EMS studior via formuläret Ansökan svenska tonsättare längre ned på sidan.
Ansökningarna behandlas löpande. 

Professional composers resident in Sweden may apply to work in EMS studios via the form Application Swedish composers further down the page.
Applications are processed on an ongoing basis.