(English below)

Moderna Museet leder arbetet med 2024 års upplaga av den Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen. Lap-See Lam (Sverige) har bjudits in för att skapa ett allkonstverk, och tillsammans med museet har hon utsträckt inbjudan till konstnären Kholod Hawash (Finland) och tonsättaren Tze Yeung Ho (Norge). Tillsammans presenterar de en experimentell opera, ett audiovisuellt äventyr, om att befinna sig i ett tillstånd av förlust och längtan, om myters föränderlighet och om att förenas i mångspråkighet.

Lap-See Lam låter förvandla Nordiska paviljongen i Venedig till ett drakskepp befolkat av mytologiska vattenvarelser som söker efter sina rötter. Med hjälp av ett magiskt segel – en väv av berättelser – försöker skeppets passagerare hitta till en plats i det förgångna.

Inspelningarna sker under hösten och vintern 2023/2024 på EMS i Stockholm med en ensemble som består av internationellt verksamma sångare, musiker och skådespelare. Konstbiennalen i Venedig pågår 20 april–24 november 2024.

laps

From left: Tze Yeung Ho (Norway), Kholod Hawash (Finland), Lap-See Lam (Sweden). Photo: Robert Schittko