Artikelbild EMS blå

 Med hjälp av designbyrån Familjen STHLM har EMS nu fått en ny visuell identitet som hämtar inspiration från de analoga modulärsyntarnas värld med deras kopplingar, vågformer och elektronik.

Detta är resultatet av ett djupgående projekt där Statens musikverk, som EMS är en del av, tagit fram nya varumärkesstrategier för alla sina verksamheter samt låtit ta fram nya visuella identiteter.

 

With the help of the design agency Familjen STHLM, EMS has now received a new visual identity that draws inspiration from the world of analog modular synthesizers, with their connections, waveforms, and electronics.

This is the result of a comprehensive project in which Statens musikverk, of which EMS is a part, developed new brand strategies for all its operations and had new visual identities created.