Verksamheten i Elektronmusikstudion EMS studior håller fortsatt stängt till och med 16 augusti med anledning av det pågående utbrottet av Covid-19. 

EMS öppnar för internationella residens 1 september.

Beslutet har fattats av generaldirektören för Musikverket, den myndighet där EMS ingår. Musikverket följer utvecklingen och vi återkommer med information i samband med återöppningen. 

Vi önskar alla EMS’ användare en skön sommar! 

Elektronmusikstudion EMS will remain closed until August 16 due to the ongoing outbreak of Covid-19. 

EMS will reopen for International Residencies on 1 September. 

The decision has been made by the Director General of the Swedish Performing Arts Agency, the authority to which EMS belongs.

The Swedish Performing Arts Agency monitors developments and will come back with more information in connection with the reopening. 

We wish all EMS’ users an enjoyable summer!

EMS is temporarily closed Facebook