Verksamheten i Elektronmusikstudion EMS återupptas för tonsättare baserade i Sverige från och med den 17 augusti 2020. EMS öppnar för internationella residens från och med den 1 september.

I och med att studion öppnar igen har vi infört nya riktlinjer med syfte att hålla nere beläggningen och på så vis bidra till att minska smittspridningen. Riktlinjerna mejlas ut till studions användare separat.


Vi önskar alla EMS’ användare välkomna tillbaka inför hösten 2020! 

Elektronmusikstudion EMS has reopened for composers based in Sweden starting August 17 2020.
EMS will reopen for International Residencies on September 1st. 

In conjunction with the reopening of the studio we have added some new guidelines to lower the studio usage and thus help reduce contagion. The new guidelines have been sent by mail to the studio users.

We wish all EMS’ users welcome back to the studio!