VKBP Logo Svart95 PRINT.jpgVem Kan Bli Producents producentprogram är en åtta månader lång kurs i musikproduktion som riktar sig till kvinnor och transpersoner.
I Stockholm är programmet inne på sitt fjärde år, och under 2018 startades två kortare versioner av programmet även i Malmö och Göteborg.
Vem kan bli producent drivs i Riksorganisationen Popkollos regi och vänder sig till deltagare från 18 år och uppåt. 

Producentprogrammet syftar till att tillgängliggöra teknik, kunskap, lokaler och kontaktnät för en underrepresenterad grupp inom
musikbranschen. Under kursens gång lär sig deltagarna allt från inspelning, mixning och mastering, till ellära, branschkunskap och workflow.
På EMS jobbar vi främst med syntes under delmomentet som vi kallar för Analoga Signalvägar och Ellära, vilket sker halvvägs genom kursen.

 

Det går inte att anmäla sig till kursen via EMS. För mer information om framtida kurser gå till https://www.vemkanbliproducent.com

============================================================================================================

 
Vem Kan Bli Producents producer program is an eight-month course in music production aimed at women and transgender people. 
In Stockholm, the program is in its fourth year, in 2018 two shorter versions of the program were started in Malmö and Gothenburg. 
Vem Kan Bli Producent is a part of the organization Popkollo and is open for participants from the age 18 and up.
  
The producer program aims to make technology, knowledge, premises and contact networks accessible for an underrepresented
group in the music industry. During the course, the participants learn everything from recording, mixing and mastering, basic electronics,
knowledge of the industry and workflow. At EMS, we mainly work with synthesis during the sub-module, which we call Analouge Signals and
Basic Electronics, which takes place halfway through the course.
  
It is not possible to register for the course via EMS. For more information on future courses go to https://www.vemkanbliproducent.com