EMS Artist in Residence program is available only to composers based outside Sweden.
The application form is only available during the application periods 1-31 January and 1-31 July.

EMS Artist in Residence-program är endast tillgängligt för tonsättare baserade utanför Sverige.
Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioderna 1-31 januari och 1-31 juli.