EMS Artist in Residence program

EMS Artist in Residence program is available to composers based outside Sweden.
The application form is only available during the application periods.
Due to corona outbreak the call for applications 1-30 September 2020 has been cancelled.
The next call opens 1 February 2021.


EMS Artist in Residence-program är tillgängligt för tonsättare baserade utanför Sverige.
Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioderna.
På grund av coronautbrottet har ansökningsomgången 1-30 September 2020 ställts in.
Nästa ansökningsomgång öppnar 1 februari 2021.

 

 

Application for composers resident in Sweden/ Ansökan för tonsättare bosatta i Sverige

Profesional composers resident in Sweden may apply to work in EMS studios via the form Application Swedish composers below.
Applications are processed on an ongoing basis.

Professionella tonsättare bosatta i Sverige kan ansöka om att arbeta i EMS studior via formuläret Ansökan svenska tonsättare nedan.
Ansökningarna behandlas löpande.