EMS Artist in Residence program is available only to composers based outside Sweden.
The application form is only available during the application periods.
NB! In 2020 the application periods will be 1-29 February and 1-30 September.

EMS Artist in Residence-program är endast tillgängligt för tonsättare baserade utanför Sverige.
Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioderna.
OBS! Under 2020 kommer ansökningsperioderna vara 1-29 februari och 1-30 september.