2018-09-07 Level 2 kommer inte heller att starta i höst eftersom vi arbetar med en omstrukturering av kursverksamheten.
 
2018-08-24 Introduktionskursen och Level 1 kommer inte att starta i höst eftersom vi arbetar med en omstrukturering av kursverksamheten.
 
2017-10-24 Nu har vi ett anmälningsstopp för Introduktionskursen på grund av den långa kön.
 
Från och med vårterminen 2018 höjs kursavgifterna:
 
Introduktionskursen 1750 SEK
Level 1 3750 SEK
Level 2 3750 SEK
 Alla summor är inklusive 25% moms
 

The courses at EMS are open to anyone who is interested in electroacoustic music, live electronics and sound art as well as other related forms of expressions. The courses are also obligatory if you wish to work in any of our studios.

The introduction course focuses on electroacoustic music as a genre. The aim of the other courses is to focus on the nitty-gritty of production in the studio, sound-editing, useful software, analogue synthesizers, sound-recording techniques etc, etc. The teachers are all active composers, well-experienced in studio work and/or live electronics.

The courses start normally in February and September, when there´s enough participants registred. The Introduction course runs more often. Working days of the course coordinater is Monday and Tuesday. 

Please note that all courses are taught in Swedish.

To attend Level 1, "Grundkursen", you need to have attended the Introductory course. The aim of the course is to provide enough technical and musical knowledge to work independently with the equipment in studio 4.

Completion of this course will grant you access to the studio for one year for continued compositional work. A fair amount of computer literacy is required. The course comprises 30 hours of lessons and 30 hours of practical work, in pairs, in studio 4.

The course includes knowledge of how to use Protools, introduction to Buchla synthesizer, live-electronic and composing,  using microphones for recording and how to save it, etcetera.

To attend Level 2, "Fortsättningskursen", course you need to have attended the Introductory course, "Introduktionskursen", and Level 1, "Grundkursen".The course picks up from where the Level 1 left off, concentrating mainly on analysis and composition.

The course will be about electroacoustic form, Lasse Thoresen’s auditive analysis and Denis Smalley’s Spectromorphology. To access the course, you will need to submit a sample of your work for approval and to have completed Level 1. The work sample can be a little sound composition or any musical material made in Studio 4.

Anmälningsvillkor och kallelse

Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande. Du har rätt att ångra din anmälan genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från anmälan.

När du anmält dig till en kurs får du ett svar att vi mottagit din anmälan via e-post. När det finns ett bestämt startdatum för kursen får du kallelse, också via e-post. Med kallelsen följer en faktura på kursavgiften som ska betalas inom 30 dagar.

Om du avbryter ditt deltagande när en kurs har startat är du skyldig att betala full avgift om avbrottet inte beror på egen sjukdom, flytt eller dylikt. Detta ska vid behov kunna styrkas.

Vi kan tvingas ställa in en kurs före startdatum. Du har då rätt att återfå hela den avgift du har betalt.

Du kan på begäran få ett intyg på de kurser du deltagit i men du måste ha närvarat i minst 75% av kursen.

Våra kurser vänder sig till personer som är lägst 18 år på grund av eget arbete i studiorna.

För att underlätta vår administration IT-behandlar vi dina personuppgifter. Registret är till för kallelser, fakturering och eventuella utvärderingar av kurserna. Registret används enbart av EMS/Statens musikverk.