EMS Artist in Residence program is available to composers based outside Sweden.

The application form is only available during the application periods. 
Due to the corona outbreak the call for applications 1-30 September 2020 has been cancelled.

The next call opens 1 February 2021.


EMS Artist in Residence-program är tillgängligt för tonsättare baserade utanför Sverige. 
Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioderna.
På grund av coronautbrottet har ansökningsomgången 1-30 september 2020 ställts in.

Nästa ansökningsomgång öppnar 1 februari 2021.