EMS Artist in Residence program

EMS Artist in Residence program is available to professional composers and sound artists in the field of electroacoustic music and sound art based outside Sweden.
The application form is only available during the application periods. Call for applications to EMS AiR program is now closed. 

Elektronmusikstudion EMS will confirm receipt of your submitted application.
Notifications to applicants will be sent within six weeks of the closing date after the selection panel has made its final decision.

 

EMS Artist in Residence-program är tillgängligt för professionella tonsättare och ljudkonstnärer inom den elektroakustiska musiken och ljudkonsten baserade utanför Sverige.
Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioderna.  

Elektronmusikstudion kommer att bekräfta mottagandet av din inskickade ansökan.
Svar till sökande skickas inom sex veckor från den sista ansökningsdagen efter att urvalspanelen har fattat sitt slutgiltiga beslut.


Ansökan för tonsättare bosatta i Sverige/Application for composers resident in Sweden

Professionella tonsättare bosatta i Sverige kan ansöka om att arbeta i EMS studior via formuläret Ansökan svenska tonsättare längre ned på sidan.
Ansökningarna behandlas löpande. 

Professional composers resident in Sweden may apply to work in EMS studios via the form Application Swedish composers further down the page.
Applications are processed on an ongoing basis.


Ansökan till Halldoresidens/Application for a Halldoresidence 

I juni 2022 hade EMS nöjet att ta emot en Halldorofon-prototyp från instrumentdesignern Halldór Úlfarsson. Instrumentet finns på EMS under ett års tid och är tillgängligt för EMS-användare och besökande gästtonsättare. Halldór vill även göra det möjligt för musiker och tonsättare med lämplig bakgrund och som inte är EMS-användare att ansöka om kortare residens för att utforska instrumentet i EMS studios. Att använda instrumentet och studion är gratis, men vi stödjer inte residens ekonomiskt eller genom att erbjuda boende.

Om du är intresserad av att lära känna Halldorofonen är du välkommen att ansöka nedan. Urvalet sker löpande men med start i början av september.

In June 2022, EMS had the pleasure of receiving a prototype Halldorophone from its designer Halldór Úlfarsson. The instrument will be kept at EMS for a year and is available to EMS users and visiting guest composers. Halldór also wants to make it possible for musicians and composers with a suitable background, who are not EMS users, to apply for a shorter residency to explore the instrument in EMS studios. The use of the instrument and the studio is free, but we do not support residencies financially or by offering accommodation. 

 

If you are interested in getting to know the Halldorophone, please apply via the link below. Applications are selected continously but starting in early September.