EMS Artist in Residence program

EMS Artist in Residence program is available to composers based outside Sweden.
The application form is only available during the application periods.
Due to the Corona virus outbreak the call for applications to EMS AiR program is closed until further notice.

 

EMS Artist in Residence-program är tillgängligt för tonsättare baserade utanför Sverige.
Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioderna.
På grund av coronavirusutbrottet skjuts möjligheten att söka till EMS AiR-program upp tillsvidare. 

 

 

Application for composers resident in Sweden/ Ansökan för tonsättare bosatta i Sverige

Profesional composers resident in Sweden may apply to work in EMS studios via the form Application Swedish composers below.
Applications are processed on an ongoing basis.

Professionella tonsättare bosatta i Sverige kan ansöka om att arbeta i EMS studior via formuläret Ansökan svenska tonsättare nedan.
Ansökningarna behandlas löpande.