Verksamheten i Elektronmusikstudion EMS studior stängs tillfälligt från och med 20 mars med anledning av spridningen av coronaviruset. Stängningen är en förebyggande åtgärd för att motverka eventuell smittspridning. 

Beslutet har fattats av generaldirektören för Musikverket, den myndighet där EMS ingår. Musikverket följer utvecklingen och vi återkommer med information om återöppning så snart det är möjligt. Vid frågor kontakta:  

Elektronmusikstudion EMS will be temporarily closed from March 20 due to the spread of the corona virus. The closure is a preventive measure to counteract the spread of infection. 

The decision has been made by the Director General of the Swedish Performing Arts Agency, the authority to which EMS belongs. The Swedish Performing Arts Agency monitors developments and will come back with information on the reopening as soon as possible. If you have any questions, please contact: 

EMS is temporarily closed Facebook