EMS är en del av Musikverket och omfattas också av Dataskyddsförordningen GDPR. Hur behandlas dina personuppgifter?

I samband med att du söker stöd, ingår avtal med eller kontaktar oss förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du använder Musikverkets e-tjänster.

Musikverket lagrar samtliga uppgifter om dig som du lämnat till oss i samband med olika kontakter med oss. Det rör sig om bland annat namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, organisationsnummer, bilder på personer, hälsostatus och könstillhörighet.
 
Här beskrivs hur EMS Elektronmusikstudion/Musikverket använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information, samt vilka rättigheter du har.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning bör du anmäla detta till Musikverkets dataskyddsombud så fort som möjligt på adress . Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Information on Elektronmusikstudion EMS/Musikverket's handling of personal data in accordance with GDPR
will be available in English shortly.


gdpr compliance LOGO