I juni 2022 hade EMS nöjet att ta emot en instrumentdeposition, en prototyp av en ny halldorofon. Instrumentdesignern Halldór Úlfarsson arbetade på en tidig prototyp under sitt residens på EMS redan 2013. T o m årsskiftet 2023 kommer det unika prototypinstrumentet att finnas tillgängligt för EMS studioanvändare och besökande gästtonsättare. Halldór ville också göra det möjligt för professionella musiker och tonsättare inom den elektroakustiska musiken och ljudkonsten som inte är EMS-användare att ansöka om ett kortare residens, upp till tio dagar, för att utforska instrumentet i EMS studios.
OBS! Det är inte längre möjligt att ansöka om halldorofonresidens.

In June 2022, EMS had the pleasure of receiving a prototype halldorophone. Instrument designer Halldór Úlfarsson worked on an early prototype during a residency at EMS as early as 2013. Until the end of 2023 the unique prototype instrument will be available to EMS studio users and visiting Guest composers. Halldór wanted to make it possible for professional musicians and composers in the field of electroacoustic music and sound art who are not EMS users, to apply for a shorter residence (up to 10 days) to explore the instrument in EMS studios. NB! The application for a residence with the halldorophone is closed.

Se en kort introduktion med Orfeas Moraitis till EMS halldorofon/A short intro by Orfeas Moraitis to the halldorophone at EMS:

Halldorophone EMS ( SHORT) - YouTube

Halldorofon

Photo: Mia Hellqvist