stopp 1
 
(English below)
 
 På förkommen anledning vill vi i personalen påminna om några ordningsregler för EMS studiorum som måste åtlydas för allas bästa. 
 
* Det har förkommit att användare har öppnat och kopplat om i olika studios rackskåp, och i vissa fall även brutit upp(!) låsta skåp för att komma åt kopplingarna inuti. Detta är självfallet helt oacceptabelt eftersom det skapar problem för alla andra användare samt oss i personalen då vi behöver lägga resurser på att åtgärda de problem som uppkommit i samband med det.  Om en stöter på problem i studion som en misstänker har att göra med hur kopplingarna är gjorda inuti rackskåpen så är rätt förfarande att skicka ett mail till teknik@elektronmusikstudion.se och beskriva sitt problem där så återkommer EMS studioassistenter så snart som möjligt. 
 
* Vi har observerat att slitaget på våra modularsyntar har ökat under det senaste året så vi vill gärna be alla att vara försiktiga med kablarna när ni patchar, och att
komma ihåg att om något på syntarna verkar vara på väg att gå sönder eller lossna (banankontakter som sitter löst till exempel) så uppskattar vi verkligen ett mail om detta. 
 
* Det är fortfarande strängt förbjudet att medtaga mat och/eller dryck in i studiorummen, även om en ställer dessa på ett bord vid sidan av.
Så gör inte det helt enkelt.
 
* Det är självklart ok att ta med sig gäster till studion om en till exempel har ett samarbetsprojekt med någon som inte är EMS-användare.
Däremot vill vi att dessa anmäls via mail till Gabrielle på: gabrielle.karlsen@elektronmusikstudion.se , detta eftersom vi för statistik över vilka
externa samarbeten EMS-användare är inblandade i. 
 
Sist så har vi två efterlysningar:
 
1. Om någon kan berätta var glasdörren till skåpet i Studio 2 har blivit av är vi tacksamma för information om detta.
2. Om någon av våra användare vet med sig att den har ett Motu Ultralite ljudkort hemma som tillhör EMS får den gärna lämna tillbaka detta. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
This is a brief reminder regarding some of the studio rules that all users need to comply with. 
 
* We have noticed that studio users have opened various studio rack cabinets and re-connected the cabling inside, and in some cases even
broken into (!) locked cabinets to gain access the connections inside. This is obviously completely unacceptable as it creates problems for
all other users as well as the staff, since we need to spend time undoing and repairing the changes made.
If one encounters a technical problem in the studio that one suspects has to do with
the connections inside the rack cabinets, the correct procedure is to send an Email to teknik@elektronmusikstudion.se 
in which you describe the problem. One of EMS' Studio assistants will then get back to you as soon as possible.
 
* We have observed that the wear and tear on our modular synths has increased over the last year. We would like to ask everyone to be careful
with the cables when patching, and remember that if something on the synthesizers appears to be damaged (lose banana jacks for instance),
we really appreciate an email about this.
 
* It is still strictly forbidden to bring food and/or drinks of any kind into the studios, even if placed on a side table.
So, do not do this. Ever.
 
* You are welcome to bring guests to the studio, for instance if you are collaborating with someone who is not an EMS user.
We do want you to send an email to gabrielle.karlsen@elektronmusikstudion.se
with the name of the person(s) you are bringing. This is because we keep statistics on the activities at EMS, including collaborations with external partners. 
 
Lastly, we have two questions:
 
1. If anyone can tell us where the glass door to the Studio 2 cabinet has gone, we'd be grateful for information regarding this.
2. If any of you know that you have a Motu Ultralite audio interface that has not been returned to EMS, please return it as soon as possible.