Elif Balkir, nyantagen doktorand vid institutionen för musik- och teatervetenskap vid Stockholms universitet, presenterar utgångspunkterna för sin forskning, vars rubrik är ”A comparative study of technological och creative approaches to GRM in Paris and EMS in Stockholm”. Studien handlar om två miljöer för elektroakustisk musik och omfattar åren 1960-80!

Plats: I musikvetenskapens bibliotek på Frescativägen 22
Tid: 
kl 14-16.00

För mer information se "Musikvetenskapens högre seminarier VT14:"

Elif2