2-6 NOVEMBER 2004

Moderna museet Stockholm

Kom och lyssna på konsten i Moderna Museet!

Se och hör EMS (Elektroakustisk Musik i Sverige) häftiga instrument när Verkstan förvandlas till elektronmusikstudio!

Vi uppfinner tillsammans med tonsättare och bildpedagoger egna ljud och bygger instrument som vi kopplar till förstärkare.

Ålder 6-12 år.