Invitation to a NCP Residence Program at EMS in 2022/Inbjudan till ett NKK residensprogram på EMS 2022

EMS is happy to announce a new residency program, made possible with a grant from Nordic Culture Point. The program will run in 2022. Composers and sound artists, both Nordic, Baltic and International, who are resident in the Nordic and Baltic countries (excluding Sweden) are eligible to apply.
Four applicants will be selected. Find more information and apply via the link https://elektronmusikstudion.se/work/artist-in-residence

EMS utlyser ett nytt residensprogram som löper under 2022 och som möjliggjorts med bidrag från Nordisk Kulturkontakt. Tonsättare och ljudkonstnärer, både nordiska, baltiska och internationella, som är bosatta i de nordiska och baltiska länderna (exklusive Sverige) kan ansöka. Fyra sökande kommer att väljas ut. Hitta mer information och ansök via länken https://elektronmusikstudion.se/work/artist-in-residence

 

Studio2