EMS Artist in Residence program is available to composers based outside Sweden.

The application form is only available during the application periods.
NB! In 2020 the application periods are 1-29 February and 1-30 September.


EMS Artist in Residence-program är tillgängligt för tonsättare baserade utanför Sverige.
Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioderna.
OBS! Under 2020 är ansökningsperioderna 1-29 februari och 1-30 september.