Från och med vårterminen 2018 höjs kursavgifterna:
 
Introduktionskursen 1750 SEK
Level 1 3750 SEK
Level 2 3750 SEK
 
Alla summor är inklusive 25% moms