Kvinnliga kompositörers plats i det offentliga rummet genom historien utforskas med föreningen KVAST.

ABF presenterar ny studiecirkel i samarbete med föreningen KVAST - kvinnlig anhopning av svenska tonsättare.
Vid den tredje träffen, den 17 mars gör studiecirkeln på besök hos oss på Elektronmusikstudion för presentation av verksamheten och rundvisning.

Musik Genrebilder Kurser och Cirklar 642x300px 

 

Hur har förutsättningarna för kvinnors musikskapande sett ut genom historien? 
Var, när och hur fick de plats för eget skapande och på vilket sätt mottogs detta, eller mottogs det inte, i det offentliga rummet. 
Från Hildegard av Bingen till nutid gör vi nedslag i tid och rum för att utforska detta. Med fokus på västerländsk konstmusik och genom läsande, diskusstioner och musiklyssnande fördjupar vi oss i ämnet med syftet att försöka förstå varför kvinnors musik än idag är en så liten del av den musik som spelas på världens konstmusikscener. 

Startdatum: 3/3
Veckodagar: Tisdagar
Tidpunkt: 18:00 - 20:30
Antal tillfällen: 4
Huvudledare: Ann-Christin Högnabb