Tonsättarresidens vid ZKM i Karlsruhe utlyses. Residensperiod är en månad under hösten 2013 med eventuell möjlighet till förlängning.

Residenset inkluderar resa, enkelt boende och traktamente om 1500 EUR/månad. Urval kommer att ske under hand. Urvalet sker i samarbete med ZKM som ansvarar för residensvistelserna. Prioritet kommer att ges till tonsättare med en lärarfunktion på EMS och med ett intresse för spatialisering i allmänhet och mjukvaran Zirkonium i synnerhet. 

Ansökan sker på engelska och ska innehålla en kort CV som förutom konstnärligt arbete också ska omfatta eventuella utbildningsmeriter, samt ett personligt brev där arbete, och intresse för/erfarenhet av spatialisering presenteras. Ansökan adresseras till ZKM, Karlsruhe och skickas till: 

För mer info om ZKM: http://on1.zkm.de/zkm/e/about

Alla som är intresserade av att bygga, modifiera eller reparera syntar och andra (o)ljudslådor är varmt välkomna till oss för ett trevligt DIY-mingel. Inget speciellt tema denna gång förutom titt på besökarnas projekt, planering inför framtiden och koll på framstegen med Phutneyprojektet.

Vi har öppet mellan klockan 18.00 och 22.00 och adress är EMS, Söder Mälarstrand 61, Stockholm. Ingen föranmälan behövs.

Ta gärna med egna byggen, scheman och skisser. Lödkolvar och vanliga verktyg finns att låna.

Har ni några frågor så maila   och märk brevet "DIY".

An Artist presentation by Halldor Ulfarsson and Alex Reynolds will be held at VEMS monthly meeting at EMS on Sunday 17.00-21.00. All are welcome!

More information can be found on VEMS website http://vems.nu

Alla som är intresserade av att bygga, modifiera eller reparera syntar och andra (o)ljudslådor är varmt välkomna till oss för ett trevligt DIY-mingel

Inget speciellt tema denna gång förutom titt på besökarnas projekt och koll på framstegen med Phutneyprojektet (VCS3 klon).

Vi har öppet mellan klockan 18.00 och 22.00 och adress är EMS, Söder Mälarstrand 61, Stockholm. Ingen föranmälan behövs.

Ta gärna med egna byggen, scheman och skisser. Lödkolvar och vanliga verktyg finns att låna.
Har ni några frågor så maila  och märk brevet "DIY".

Between 27 January - 3 February check out "The Embassy Reconstructed"
A sonic investigation of the phenomenon “the Embassy” by six artists with the support of a chamber music ensemble:

Brandon LaBelle, Jacob Kirkegaard, Juliana Hodkinson, Liv Strand,
Susanne Skog, Åsa Stjerna and KNM, Kammerensemble Neue Musik Berlin.

For more info, check: http://embassyreconstructed.com/index.html

EAMlinjens
Releasekonsert Xtra högtalare på Fylkingen
Datum: 25 Januari 2013 - 19:30

Musik av Girilal Baars, Eva Erbenius, Helene Hedsund, Magnus Johansson,
Mathias Josefson, Boa Pettersson och Leonard Tsouo.

Fri entré.
SAMPRODUKTION: EMS / SEAMS