Print

Sedan 1960 har EMS bedrivit omfattande kursverksamhet i form av introduktionskurser, fortbildningskurser och enskilda workshops.
EMS kurser vänder sig till dig som vill lära dig att skapa elektroakustisk musik och ljudkonst. Kurserna ger introduktion till den elektroakustiska musikens historia, repertoar, estetik samt teknisk och musikalisk kännedom för vidare självständigt arbete i våra studios. 

 

Introduktionskursen 

Introduktionskursen är första steget i en serie av kurser som gradvis ger möjlighet till att börja jobba i studion på egen hand. 
K
ursen introducerar till Elektronmusikstudions historia, presenterar ett antal estetiska inriktningar som har haft stor inverkan på musikens utveckling samt ger repertoarkännedom.
Kursen ger behörighet att söka vidare till Grundkursen som är nästa utbildningssteg.

Läs kursplan, villkor och gå vidare till ansökningsformuläret via länken längre ner på sidan. 
Sista ansökningsdag är 13 September 2020.  

 

 

Grundkursen

Kursen syftar till att ge tillräcklig teknisk och musikalisk kännedom för självständigt arbete i våra studios.
Kursen genomförs i grupp och består av teoretiska och praktiska genomgångar, lyssningsexempel, övningar, hemuppgifter
och eget arbete i våra studios.
Kursen avslutas med gemensam konsert med uppspelning av verk skapade under kursen.
Grundläggande datorvana krävs samt tillgång till egen laptop och ett par hörlurar.

Ansökan till höstens Grundkurs öppnar i maj 2020.
Sista ansökningsdag 12 Juni 2020.

För att söka till Grundkursen behöver du först genomföra Introduktionskursen.