Anmälningsvillkor och kallelse

Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande. Du har rätt att ångra din anmälan genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från anmälan.

När du anmält dig till en kurs får du ett svar att vi mottagit din anmälan via e-post. När det finns ett bestämt startdatum för kursen får du kallelse, också via e-post. Med kallelsen följer en faktura på kursavgiften som ska betalas inom 30 dagar.

Om du avbryter ditt deltagande när en kurs har startat är du skyldig att betala full avgift om avbrottet inte beror på egen sjukdom, flytt eller dylikt. Detta ska vid behov kunna styrkas.

Vi kan tvingas ställa in en kurs före startdatum. Du har då rätt att återfå hela den avgift du har betalt.

Du kan på begäran få ett intyg på de kurser du deltagit i men du måste ha närvarat i minst 75% av kursen.

Våra kurser vänder sig till personer som är lägst 18 år på grund av eget arbete i studiorna.

För att underlätta vår administration IT-behandlar vi dina personuppgifter. Registret är till för kallelser, fakturering och eventuella utvärderingar av kurserna. Registret används enbart av EMS/Statens musikverk.